Warunki i czas dostawy

DOSTAWA

W przypadku objęcia umową kilku różnych przedmiotów zamówienia, ich przesyłka może zostać zrealizowana przez różnych dostawców i w osobnych przesyłkach. Czas dostawy przedmiotu zamówienia od momentu zaksięgowania pełnej kwoty całkowitego kosztu ponoszonego przez Klienta na rachunku bankowym OFiuFiuPL, wynosi od 14 do 45 dni roboczych w zależności od sposobu dostawy wybranej  przez Kupującego podczas zamówienia.
Przeciętny czas dostawy, według doświadczenia OFiuFiuPL, wynosi 30 dni.
W szczególnych przypadkach wysyłka może się wydłużyć do 60 dni, jednak są to wyjątkowe przypadki. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w związku z czynnikami niezależnymi od OFiuFiuPL, takimi jak okresy świąteczne, warunki atmosferyczne, siła wyższa, obciążenie przewoźnika pocztowego, praca urzędów celnych.

W przypadku zamówienia towaru spoza Unii Europejskiej, Urząd Celny może niekiedy zrewidować przesyłkę Klienta i zobowiązać go do zapłaty cła, podatku VAT lub akcyzy (procedura), tylko przy towarach o dużej wartości. W przypadkach opisanych powyżej, obowiązek uiszczenia wskazanych danin publicznych spoczywa na OFiuFiuPL. Przedmiot zamówienia wysyłany jest bezpośrednio do Klienta, przez co Urząd Celny zobowiązany jest do przekazania listu z powiadomieniem o zatrzymaniu przesyłki na adres Klienta. Prosimy w takiej sytuacji  niezwłocznie przekazać informację o zawiadomieniu z Urzędu Celnego do OFiuFiuPL w celu otrzymania drogą elektroniczną wystawionego dowodu zakupu, który powinien następnie być przekazany listownie na adres podany w piśmie z Urzędu Celnego.  Koszty cła i podatków zwróci Klientowi OFiuFiuPL.

ŚLEDZENIE PRZESYŁKI

Po nadaniu przesyłki otrzymasz od Nas maila z numerem śledzenia, ale czasami ze względu na bezpłatną wysyłkę (przesyłka ekonomiczna), śledzenie przesyłki nie będzie dostępne.Jeśli masz inne pytania, skontaktuj się z nami a my dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc.

Idź do Strony Głównej

Koszyk

×